Публикации

Основни монографични трудове на проф. Кирил Нешев:

1. Тактът, С., изд. Народна младеж, 1974 г.

2. Основни проблеми на моралната цел, С., изд. Наука и изкуство, 1975 г.

3. Евдемонизъм – историко- теоретически очерк, С., СУ,. 1977 г.

4. Проблеми на журналистическата етика, С., изд. НИ., 1978 г.

5. Нравственият идеал, С., изд. НМ., 1979 г.

6. Етика, С., изд. НИ, 1980 г.

7. Азбука на семейната етика, изд.ПИ, 1980 г.

8. Этика счастья, М., изд. Знание, 1982 г.

9. Етика за социолози., С., изд. НИ, 1980 г.

10.Моралното познание, С., изд. НИ., 1982 г.

11. Морал и общуване, С., изд. НИ., 1984 г.

12. Етика за всеки ден, С., изд. НМ., 1984 г.

13. Педагогическа етика, С., изд. НИ., 1986 г.

14. Младост и морал, С., изд. НМ., 1986 г.

15. Морален кодекс на българския спортист, С., изд., на БСФС, 1988 г.

16. Доброто, С., изд., НИ., 1989 г.

17. Либералната идея, С., изд., Век 22., 1992 г.

18. Българската идея., С., изд. СУ., 1992

19. Въведение в етиката., С., изд. Век 22., 1992 г.

20. Българинът днес – съдба и свобода, С., изд. Филвест, 1993 г.

21. Злото, С., изд. Филвест, 1994 г.

22. Философия на монархията, С., изд. Нов ден, 1994 г.

23. Философии на морала, С., изд. Филвест, 1994 г.

24. Антична етика, С., изд. Филвест, 1994 г.

25. Българският национализъм, С., изд. Филвест, 1994 г.

26.Съвременни американски и европейски етици, С., УИ „Св.Кл. Охридски”, 1995 г.

27. Национализмите: От Хитлер до Пайсий, С., изд. Филвест, 1995 г.

28. История на европейската етика, С., УИ „Св.Кл. Охридски”, 1995 г.

29. Балканският сблъсък на цивилизациите, С., УИ „Св.Кл. Охридски”, 1995 г.

30. Лекции по етика: за психолози, педагози, журналисти, С., УИ „Св.Кл. Охридски”, 1995 г.

31. Философският постмодерн, С., изд. Филвест, 1995 г

32. Политическа етика, С., изд. Софи – Р, 1997 г.

33. Вяра и етика, С., УИ „Св.Кл. Охридски”, 1997 г.

34. Национализмите, С., изд. Филвест, 1997 г.

35. Политологията на 20 век, С., изд. Парадигма, 1997 г.

36. История на етиката, С., изд. Парадигма, 1998 г.

37. Система на етиката, С., изд. Парадигма, 1999 г.

38. Спомени за университетски философи, С., изд. Парадигма, 2000 / 2002 г.

39. Балканският неомарксизъм ( съавторство С. Теохаридис ), С., изд. Парадигма, 2007 г.

40. Философия на утопиите ( съавторство С. Теохаридис ), С., изд. Фабер, 2008 г.

41. Българската етика, С., изд. Фабер, 2008 г.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s